کرونا در کمین است! دستگاه Home Sterile کرونا را جدی بگیریم!
صفحه اصلی۱۳۹۹-۵-۲۶ ۱۱:۰۰:۰۵ +۰۰:۰۰

ایمن موج، بهترین تجربه امنیت

شرکت دانش بنیان، جوان، خلاق و هدفمند ایمن موج در سال 1387 با هدف حرکت در مرز تکنولوژی جهانی تاسیس و در پارک علم و فناوری  مشغول به فعالیت شد. بواسطه رسالت دانش بنیان شرکت، از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا این مجموعه شروع به تحقیق و بررسی های لازم در خصوص شیوه های مقابله ونابودی انواع میکرو ارگانیسم ها از جمله ویروس ها نمود تا اینکه با توکل برخدا و پشتکار تیم مهندسین جوان، خلاق و پویای خود موفق شد تا محصولات نابود کننده میکرو ارگانیسم ها را با برند نانو ویو NANO WAVE  ارائه بدهد.

محصولات نانو ویو

محصولات نانوویو شرکت ایمن موج با استفاده از تکنولوژی یو وی سی می باشد و 99/99% میکرو ارگانیسم ها را از بین می برد. این محصولات در سه کاربری متفاوت جهت سهولت کاربران تولید می شوند. محصولات این شرکت از استاندارد CE اروپا و ISO9001:2015 برخوردار می باشند.

MagicBox

دستگاه ضدعفونی کننده

Magic Box

HomeSterile

دستگاه ضدعفونی کننده

Home Sterile

coronakiller

دستگاه ضدعفونی کننده

Corona Killer

مقالات

دستگاه ضدعفونی کننده محیطی Corona Killer

دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ؛ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﻮا و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان %99/99 ﮐﺎرﺑﺮد: ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ، ﻫﺘﻞ ﻫﺎ، ﻣﺘﺮو، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری، ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی [...]