آزمایشات میکروبیولوژیک

سیستم‌های ضدعفونی ساز UV

آزمایشات میکروبیولوژیک کاربردی‌ترین و کم‌هزینه‌ ترین شیوه‌ی تایید عملکرد سیستم‌های ضدعفونی ساز UV است. در اکثر موارد این آزمایشات، پارامتر مورد بررسی و اندازه گیری، میزان ضدعفونی سازی است. از پارامتر‌های دیگر که بعضا در انجام این آزمایشات مورد توجه هستند می‌توان به عملکرد UV بر یک گونه میکروبی خاص و یا محاسبه نرخ ثابت UV (ضریب موجود در توان عبارت نمایی) اشاره نمود.

“تلاش ما حفظ امنیت و سلامت شماست”

میکروارگانیزم‌های مختلفی در بررسی تایید عملکرد سیستم‌های ضدعفونی ساز UV در زمینه‌ی تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته‌اند (بیش از 130 گونه). این گستره شامل طیف وسیعی از باکتری‌ها، اسپوزهای باکتریال، اسپوزهای قارچی، ویروس‌ها و جلبک‌ها می‌گردد. اما در کاربرد‌های میدانی و عملی این زمینه، معمولا از میکروب‌هایی استفاده می‌گردد که به طور طبیعی در محیط رشد می‌کنند. باتوجه به این توضیحات، باکتری‌ها و قارچ‌ها بیشترین میزان استفاده به‌عنوان نمونه در این زمینه را دارا هستند. از دلایل این انتخاب می‌توان به سهولت یافت شدن آنها در محیط های مختلف و غالبا زیان بار نبودن آنها برای افراد اشاره نمود. این در حالی است که ویروس‌ها عموما عفونت‌زا بوده و بسختی می‌توان از آنها در محیط نمونه برداری نمود. اما نکته جالب توجه حساسیت تقریبا یکسان برخی نمونه‌‌های باکتریایی و ویروسی به ضد عفونی سازی UV است که امکان استفاده آنها به‌جای یکدیگر را ممکن نموده است.

قارچ‌های تک سلولی به دلیل حساسیت و آسیب پذیری بالایی که به تابش UV دارند به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند و در مواردی که به آزمایش روی قارچ‌ها اشاره شده است، معمولا اسپوز‌های قارچی مد نظر بوده است.همواره باید به این نکته توجه کرد که میکروب‌های WATER-BASE نباید در این آزمایشات به عنوان نمونه انتخاب گردند.

چگونگی انجام نمونه برداری

 لوازم و وسایل لازم جهت نمونه برداری از سطوح شامل: جاروبک‌ها استریل (strile swabs) ، دستکش، کیسه‌های پلاستیکی و ظروف کشت می‌باشند. همچنین چسب‌های نواری گزینه‌‌ی مناسبی جهت نمونه‌ برداری از قارچ‌هی موجود روی سطوح است.

برای نمونه برداری از هوا، لازم است که از یک نمونه بردار هوا که در تصویر زیر نشان داده شده است استفاده نمود.نحوه‌ی عملکرد دستگاه به این صورت است که پس از روشن بودن دستگاه به مدت زمان مورد نظر، کپن استریل موجود در دستگاه حاوی نمونه میکرو ارگانیزم‌های موجود در هوای منطقه نمونه برداری خواهد بود که پس از جداسازی باید در ظرف کشت قرار گیرد.

در اغلب اوقات احتمالا کمتر از یک دوجین نوع میکروب در نمونه‌برداری از محیط وجود دارد که این مسئله شناسایی نوع آنها را بسیار ساده می‌نماید. البته در اینجا محیط‌های بیمارستانی و صنعتی مورد اشاره نیستند. در زیر می‌توان میکروب‌هایی که در اکثر محیط‌ها از طریق نمونه برداری مشاهده نمود را در جدول ملاحظه نمود.

بررسی نمونه‌ها و اعلام نتایج

تعریف سنتی ضدعفونی شدن یک نمونه به این صورت است که: نمونه اولیه پس از انجام ضدعوفونی سازی، میزان کاهشی 6 لگاریتمی را نشان دهد. به بیان ساده‌تر نمونه پس از ضدعفونی سازی کاهشی معادل 1 میلیون برابر میزان اولیه را نشان دهد.

پس از انجام نمونه برداری و ارسال نمونه‌‌ها به آزمایشگاه (نمونه ممکن است توسط خود آزمایشگاه نیز تهیه گردد)  معمولا باتوجه به نیاز اعلام شده از جانب مشتریان مراحل: کشت، شمارش و تشخیص گونه‌ها توسط آزمایشگاه انجام خواهد گرفت.

در صورتی که شمارش تعداد میکروب‌ها، قبل و بعد از انجام ضدعفونی سازی میزانی بزرگتر مساوی نرخ اشاره شده فوق را نشان دهد (در مدت زمان مقرر)، عمل ضدعفونی سازی به درستی انجام گرفته است.

جهت شمارش میزان نمونه پس از انجام کشت، میتوان از فرمول‌های تخمینی ریاضی، روش های پردازش تصویر و … عدد مربوط به نمونه اولیه قبل از انجام ضدعفونی سازی را تعیین نمود.

در اغلب اوقات احتمالا کمتر از یک دوجین نوع میکروب در نمونه‌برداری از محیط وجود دارد که این مسئله شناسایی نوع آنها را بسیار ساده می‌نماید. البته در اینجا محیط‌های بیمارستانی و صنعتی مورد اشاره نیستند. در زیر می‌توان میکروب‌هایی که در اکثر محیط‌ها از طریق نمونه برداری مشاهده نمود را در جدول ملاحظه نمود.

بررسی نمونه‌ها و اعلام نتایج

تعریف سنتی ضدعفونی شدن یک نمونه به این صورت است که: نمونه اولیه پس از انجام ضدعوفونی سازی، میزان کاهشی 6 لگاریتمی را نشان دهد. به بیان ساده‌تر نمونه پس از ضدعفونی سازی کاهشی معادل 1 میلیون برابر میزان اولیه را نشان دهد.

پس از انجام نمونه برداری و ارسال نمونه‌‌ها به آزمایشگاه (نمونه ممکن است توسط خود آزمایشگاه نیز تهیه گردد)  معمولا باتوجه به نیاز اعلام شده از جانب مشتریان مراحل: کشت، شمارش و تشخیص گونه‌ها توسط آزمایشگاه انجام خواهد گرفت.

در صورتی که شمارش تعداد میکروب‌ها، قبل و بعد از انجام ضدعفونی سازی میزانی بزرگتر مساوی نرخ اشاره شده فوق را نشان دهد (در مدت زمان مقرر)، عمل ضدعفونی سازی به درستی انجام گرفته است.

جهت شمارش میزان نمونه پس از انجام کشت، میتوان از فرمول‌های تخمینی ریاضی، روش های پردازش تصویر و … عدد مربوط به نمونه اولیه قبل از انجام ضدعفونی سازی را تعیین نمود.

در اغلب اوقات احتمالا کمتر از یک دوجین نوع میکروب در نمونه‌برداری از محیط وجود دارد که این مسئله شناسایی نوع آنها را بسیار ساده می‌نماید. البته در اینجا محیط‌های بیمارستانی و صنعتی مورد اشاره نیستند. در زیر می‌توان میکروب‌هایی که در اکثر محیط‌ها از طریق نمونه برداری مشاهده نمود را در جدول ملاحظه نمود.

بررسی نمونه‌ها و اعلام نتایج

تعریف سنتی ضدعفونی شدن یک نمونه به این صورت است که: نمونه اولیه پس از انجام ضدعوفونی سازی، میزان کاهشی 6 لگاریتمی را نشان دهد. به بیان ساده‌تر نمونه پس از ضدعفونی سازی کاهشی معادل 1 میلیون برابر میزان اولیه را نشان دهد.

پس از انجام نمونه برداری و ارسال نمونه‌‌ها به آزمایشگاه (نمونه ممکن است توسط خود آزمایشگاه نیز تهیه گردد)  معمولا باتوجه به نیاز اعلام شده از جانب مشتریان مراحل: کشت، شمارش و تشخیص گونه‌ها توسط آزمایشگاه انجام خواهد گرفت.

در صورتی که شمارش تعداد میکروب‌ها، قبل و بعد از انجام ضدعفونی سازی میزانی بزرگتر مساوی نرخ اشاره شده فوق را نشان دهد (در مدت زمان مقرر)، عمل ضدعفونی سازی به درستی انجام گرفته است.

جهت شمارش میزان نمونه پس از انجام کشت، میتوان از فرمول‌های تخمینی ریاضی، روش های پردازش تصویر و … عدد مربوط به نمونه اولیه قبل از انجام ضدعفونی سازی را تعیین نمود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاهتماس