کاربرد اشعه uv در استرلیزاسیون

استریل منزل

اشعه ماورا بنفش نور چیست؟

نور فرابنفش (Ultra Violet) که به اختصار UV گفته می شود، موجی است که در گستره‌ی امواج الکترومغناطیسی می‌باشد و طول موج آن در محدوده 10 تا 400 نانومتر بوده و این طول موج کوتاه‌تر از طول موج نور مرئی بوده و از طول موج پرتو ایکس بلندتر است. بنابراین انرژی این نور از انرژی پرتو ایکس کمتر و از انرژی نور مرئی بیشتر است.

نور خورشید دارای اشعه UV است. در هنگام جوشکاری هم این اشعه تولید و منتشر می شود و همچنین توسط لامپ بخار جیوه هم می توان این اشعه را تولید کرد. از این نور فرابنفش می توان برای کاربردهایی نظیر ضدعفونی کردن آب و مواد خوراکی، تجهیزات پزشکی و صنعتی و … استفاده کرد.

اشعه فرابنفش به 3 دسته UVA و UVB و UVC تقسیم می شود که طول موج های آنها به شرح زیر می باشد:
UVA: 320-400 nm
UVB: 290-320 nm
UVC: 200-290 nm

گروه محصولات نانو ویو با بهره گیری از فناوری اشعه فرا بنفش UVC قادر خواهند بود
% 99/99 میکروارگانیسم ها را از بین ببرند.

استفاده جهت اسرلیزاسیون:

از بین طول موج های اشاره شده فوق، UVC دراری مناسب‌ترین طول موج جهت استفاده‌های ضدعفونیست که در این طیف نیز گستره 245-285 نانومتر دارای مناسب ترین میزان نفوذ (باتوجه به ابعاد میکرو ارگانیزم هایی که می‌خواهیم ازبین بروند از جمله باکتری‌ها و ویروس‌ها و…) و بیشترین میزان جذب توسط میکروارگانیزم‌هاست. باتوجه به طول اشعه و میزان نفوذ اندک آن (مناسب میکرو ارگانیزم‌ها) نمی‌توان از آن انتظار نفوذ درون سطوح و ضدعفونی درون اجسام را داشت و فقط بر سطوح خارجی موثر واقع خواهد شد(برای مثال میزان نفوذ طول موج اشاره شده فوق در پوست تنها 50 خواهد بود).

میزان استرلیزه شدن توسط اشعه UV به شدت اشعه ، مدت قرارگیری در معرض آن و فاصله از اشعه بستگی دارد.

میزان ماکزیمم شدت انرژی لازم جهت نابودی اکثر میکروارگانیزم‌ها 30 محاسبه گردیده  که از طریق یک اشعه UV با شدت 40 به سادگی و در 10 دقیقه ممکن خواهد بود لازم به ذکر است که میزان آستانه شدت انرژی اشعه‌ فاقد اثار زیان بار برای انسان  6 تعیین گردیده است.

همچنین مطابق یک آزمایش انجام شده، میزان نفوذ اشعه از سطح شیشه محفظه UV به طوری شدت اشعه  118 بوده، اعدادی بین  0.2 تا 1.8 را نشان داده است که باتوجه به آستانه شدت عنوان شده در صفحه قبل و چسبیده به شیشه 111 دقیقه زمان لازم خواهد بود.

لازم بذکر است که رابطه شدت اشعه‌ای که از شیشه گذشته و فاصله از شیشه رابطه‌ای معکوس و نمایی است (تصویر2) به طوری که با دو برابر کردن فاصله فرد از شیشه، میزان  شدت اشعه‌ای که به وی خواهد رسید بیش از 10 برابر کاهش خواهد یافت.

ضمنا شدت اشعه در صورتی که مسقیما در مقابل لامپ UV قارا نگیریم نیز کاهش خواهد یافت. همچنین استفاده از تجهیزات محاظ شخصی و عینک های مخصوص میزان دریافت اشعه به میزان 97% کاهش خواهد یافت.

اشعه ماورا بنفش نور چیست؟

نور فرابنفش (Ultra Violet) که به اختصار UV گفته می شود، موجی است که در گستره‌ی امواج الکترومغناطیسی می‌باشد و طول موج آن در محدوده 10 تا 400 نانومتر بوده و این طول موج کوتاه‌تر از طول موج نور مرئی بوده و از طول موج پرتو ایکس بلندتر است. بنابراین انرژی این نور از انرژی پرتو ایکس کمتر و از انرژی نور مرئی بیشتر است.

نور خورشید دارای اشعه UV است. در هنگام جوشکاری هم این اشعه تولید و منتشر می شود و همچنین توسط لامپ بخار جیوه هم می توان این اشعه را تولید کرد. از این نور فرابنفش می توان برای کاربردهایی نظیر ضدعفونی کردن آب و مواد خوراکی، تجهیزات پزشکی و صنعتی و … استفاده کرد.

اشعه فرابنفش به 3 دسته UVA و UVB و UVC تقسیم می شود که طول موج های آنها به شرح زیر می باشد:
UVA: 320-400 nm
UVB: 290-320 nm
UVC: 200-290 nm

گروه محصولات نانو ویو با بهره گیری از فناوری اشعه فرا بنفش UVC قادر خواهند بود
% 99/99 میکروارگانیسم ها را از بین ببرند.

استفاده جهت اسرلیزاسیون:

از بین طول موج های اشاره شده فوق، UVC دراری مناسب‌ترین طول موج جهت استفاده‌های ضدعفونیست که در این طیف نیز گستره 245-285 نانومتر دارای مناسب ترین میزان نفوذ (باتوجه به ابعاد میکرو ارگانیزم هایی که می‌خواهیم ازبین بروند از جمله باکتری‌ها و ویروس‌ها و…) و بیشترین میزان جذب توسط میکروارگانیزم‌هاست. باتوجه به طول اشعه و میزان نفوذ اندک آن (مناسب میکرو ارگانیزم‌ها) نمی‌توان از آن انتظار نفوذ درون سطوح و ضدعفونی درون اجسام را داشت و فقط بر سطوح خارجی موثر واقع خواهد شد(برای مثال میزان نفوذ طول موج اشاره شده فوق در پوست تنها 50 خواهد بود).

میزان استرلیزه شدن توسط اشعه UV به شدت اشعه ، مدت قرارگیری در معرض آن و فاصله از اشعه بستگی دارد.

میزان ماکزیمم شدت انرژی لازم جهت نابودی اکثر میکروارگانیزم‌ها 30 محاسبه گردیده  که از طریق یک اشعه UV با شدت 40 به سادگی و در 10 دقیقه ممکن خواهد بود لازم به ذکر است که میزان آستانه شدت انرژی اشعه‌ فاقد اثار زیان بار برای انسان  6 تعیین گردیده است.

همچنین مطابق یک آزمایش انجام شده، میزان نفوذ اشعه از سطح شیشه محفظه UV به طوری شدت اشعه  118 بوده، اعدادی بین  0.2 تا 1.8 را نشان داده است که باتوجه به آستانه شدت عنوان شده در صفحه قبل و چسبیده به شیشه 111 دقیقه زمان لازم خواهد بود.

لازم بذکر است که رابطه شدت اشعه‌ای که از شیشه گذشته و فاصله از شیشه رابطه‌ای معکوس و نمایی است (تصویر2) به طوری که با دو برابر کردن فاصله فرد از شیشه، میزان  شدت اشعه‌ای که به وی خواهد رسید بیش از 10 برابر کاهش خواهد یافت.

ضمنا شدت اشعه در صورتی که مسقیما در مقابل لامپ UV قارا نگیریم نیز کاهش خواهد یافت. همچنین استفاده از تجهیزات محاظ شخصی و عینک های مخصوص میزان دریافت اشعه به میزان 97% کاهش خواهد یافت.

مواد ضدعفونی بدون الکل با UV

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فروشگاهتماس